Intervju med Rasmus Malver om hur Danska staten illegalt övervakar sina invånare

Intervju med Rasmus Malver om hur Danska staten illegalt övervakar sina invånare

I dag fortsætter vi vores tema om Privacy. Vi taler om den overvågning og profilering, hvor vi som borgere i Danmark, ikke selv kan vælge at gå ind i eller komme ud af. Derfor taler vi med Rasmus Malver, der har stiftet Foreningen imod uloglig logning, og som har sagsøgt den danske stat og har en højesteretssag berammet i marts måned. Rasmus er jurist med menneskeretigheder og forfatningsret som speciale og er frivillig i den danske Retshjælp.

Vi taler med Rasmus om sagens kerne og nuancerne i et kompliceret spil, hvor myndighederne fortsætter deres praksis, politikerne ignorerer EU domstolen og dermed danskernes ret til online privatliv.

Når alt komme til alt, så er der flertal i Folketinget for at fortsætte den nuværende praksis, som er at instruere danske teleselskaber i at foretage generel logning af teletrafk, lokationsoplysninger mv, og gemme data i et år. Det, til trods for, at EU domstolen adskillge gange har afsagt domme, som går imod den danske stats praksis. Justistministeren ønsker, sammen med et flertal i Folketinget at gå “helt til grænsen” og har sagt i Retsudvalget i folketinget, at EU Domstolen er aktivitisk og på forbrydernes side. Det kan man godt tænke over..

Vi har skrevet til Justistministeriet og spurgt om de ville medvirke, men de har endnu ikke svaret på vores henvendelse med andet end at de har modtaget vores e-mail.

Du kan finde os her:

Website Smartere.Tech | En podcast om smarta appar och personlig produktivitet