Sådan sikrer du dit privatliv

Siden vi optog denne episode, har verden ændret sig rigtig meget. Derfor kan du også lytte med for at få lidt inspiration til hvordan du, i krisetider, kan hæve dit digitale forsvar.

Vi ved aldrig, hvem som har magten, men vores data ligger altid derude.

I Danmark er der i øjeblikket en debat om lovligheden af skiftende regeringers anvendelse af “ubegrænset logning”. Debatten har stået på i landet længe, men er endnu en gang blusset op, fordi den danske regering igen prøver at gennemføre den lovgivning, der skal være til stede for at at lovliggøre den lognings praksis, som er sket i Danmark igennem de seneste 12-15 år. Skiftende danske regeringer har valgt at se bort fra EU domstolens gentagende stadfæstelse af, at uberænsede logninger er i strid med Menneskerettighederne.

Det har vi alle ret til at have en holdning til, men naturligvis er det vigtigt, at vi hver især tager stilling. Hvis du ikke har nogle problemer med den danske logning, er der nok ikke så meget for dig at hente i denne episode. Hvis du derimod mener, at det er en vigtig menneskeret at beskytte dit - og vores - privatliv, så kan du finde inspiration til, hvad du evt. selv kan gøre.

Vi gennemgår en lang række muligheder, som du kan overveje at anvende alt efter, hvad du synes dit eget behov er. Vi prøver at holde sølvpapirshatten lille, men det er, oprigtigt talt, lidt svært.

God fornøjelse

Links

Du kan finde os her

Website Smartere.Tech | En podcast om smarta appar och personlig produktivitet